Karta katalogowa DER DE

Przedmiotem karty katalogowej są rezystory drutowe, emaliowane, stałe typu DE i nastawne DER i linkowymi wprowadzeniami odporne na wilgoć o mocy znamionowej od 7,5 do 150W i rezystancji od 4Ωdo 50 kΩ.

Zastosowanie

Rezystory przeznaczone są do pracy w obwodach elektrycznych prądu stałego lub zmiennego, o częstotliwości 50 Hz, przy temperaturze otoczenia od -300C do 700C, wilgotności względnej powietrza nie wiekszej jak 80% i ciśnieniu admosferycznym 90 nmHg.

Rodzaje rezystorów

W zależności od budowy rezystory dzielą się na :

a) rezystory drutowe emaliowane stałe -DE
b) rezystory drutowe emaliowane regulowane -DER /Nastawne/

Ze względu na dopuszczalne odchyłki wartości rezystancji czynnej i wielkości znamionowej dzielą się na dwie grupy :

a) grupa I – z dopuszczalnymi odchyłkami +/- 5%
b) grupa II – z dopuszczalnymi odchyłkami +/- 10%

Dane techniczne

Rezystory wykonane z rurki ceramicznej, na której nawinięto drut o dużej rezystancji właściwej, połączony z wyprowadzeniami, gdzie zewnętrzna powierzchnia wraz z drutem pokryta jest warstwą emali ochronnej. Z uwagi na duża ilość zwojów drutu oporowego rezystory nie są bezindukcyjne.

Moc znamionową oraz zakres rezystancji czynnej

Moc znamionowa oraz zakres rezystancji czynnej

Szereg znamionowych rezystancji

Szereg znamionowych rezystancji

Przechowywanie

Rezystory w opakowaniu fabrycznym należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przy wahaniu temperatury w granicach od +5 do +300C i wilgotności względnej max 80%. Nie dopuszczalna jest przy tym zawartość w otoczeniu kwasów i innych składników mogących ujemnie wpływać na jakość rezystorów.

Przykłady zamówienia

a) rezystora drutowego emaliowanego z wyprowadzeniami linowymi odpornego na wilgoć o mocy znamionowej 20W i rezystancji znamionowej 100Ω i tolerancji wykonania +/-10% REZYSTOR DE 20W 100Ω +/-10%

b) rezystora drutowego emaliowanego z wyprowadzeniami linkowymi regulowanego odpornego na wilgoć o mocy znamionowej 25W i rezystancji znamionowej 400Ω i tolerancji wykonania +/-5% REZYSTOR DER 25W 400Ω +/-5%

Rodzaj rezystora

Rezystor DER