Karta katalogowa RDN RDS

Przedmiotem karty katalogowej są rezystory drutowe, emaliowane, stałe i nastawne ze sztywnymi wyprowadzeniami odporne na wilgoć o mocy znamionowej od 75 do 100W i rezystancji od 5Ω do 56 kΩ typu DESW, DESRW.

Zastosowanie

Rezystory przeznaczone są do pracy w obwodach elektrycznych prądu stałego lub zmiennego, o częstotliwości 50 Hz, przy temperaturze otoczenie od -600C do 400C, wilgotności względnej powietrza do 98% i ciśnieniu admosferycznym 90 nmHg i wibracji dającej przyspieszenie do 6[g] /przyspieszenie ziemskie/ przy temperaturze otoczenia ponad 400C dopuszczalne obciążenie rezystora nie powinno przekraczać wielkości określonych na wykresie nr 1. Dopuszczalna jest praca rezystorów przy ciśnieniu 40mmHg pod warunkiem obniżenia mocy znamionowej o min 20%.

Rodzaje rezystorów

W zależności od budowy rezystory dzielą się na :
a) rezystory drutowe emaliowane stałe -DESW -rds
b) rezystory drutowe emaliowane regulowane -DESRW -RDN /Nastawne/

Ze względu na dopuszczalne odchyłki wartości rezystancji czynnej i wielkości znamionowej dzielą się na dwie grupy :
a) grupa I – z dopuszczalnymi odchyłkami +/- 5%
b) grupa II – z dopuszczalnymi odchyłkami +/- 10%
Zakres regulacji 20-80% rezystancji znamionowej

Dane techniczne

Rezystory wykonane z rurki ceramicznej, na której nawinięto drut o dużej rezystancji właściwej, połączony z wyprowadzeniami, gdzie zewnętrzna powierzchnia wraz z drutem pokryta jest warstwą emali ochronnej. Z uwagi na duża ilość zwojów drutu oporowego rezystory nie są bezindukcyjne.

Moc znamionowa oraz zakres rezystancji czynnej

Moc znamionowa oraz zakres rezystancji czynnej

Szereg znamionowych rezystancji

Szereg znamionowych rezystancji

Przechowywanie

Rezystory w opakowaniu fabrycznym należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przy wachaniu temperatury wgranicach od +5 do +300C i wilgotnośći względnej max 80%. Nie dopuszczalna jest przy tym zawartość w otoczeniu kwasów i innych składników mogących ujemnie wpływać na jakość rezystorów.

Przykłady zamówienia

a) rezystora drutowego emaliowanego stałego ze sztywnymi wyprowadzeniami odpornego na wilgoć o mocy znamionowej 25W i rezystancji znamionowej 10Ω i tolerancji wykonania +/-10% REZYSTOR DESW 25W 10Ω +/-10%

b) rezystora drutowego emaliowanego ze sztywnymi wyprowadzeniami nastawanego odpornego na wilgoć o mocy znamionowej 50W i rezystancji znamionowej 1500Ω i tolerancji wykonania +/-5% REZYSTOR DESRW 25W 1500Ω +/-5%

rwc

Rezystor DSW