Rezystory drutowe RDS RDN

Rezystory drutowe emaliowane z wyprowadzeniem stałym katalogowo do 100W RDS RDN 

Rezystory drutowe DE DER

Rezystory drutowe emaliowane z wyprowadzeniem linkowym katalogowo do 150W DE DER

Rezystory o dużych mocach

Rezystory o dużych mocach 300W–1500W cementowane na zamówienie ze sztywnym wyprowadzeniem, o wartościach stałych lub regulowanych

Inne, pozakatalogowe